Acasă Revista Presei

Regulile de concediu pentru profesori modificate de minister | Document

910
Regulile de concediu pentru profesori

Regulile de concediu pentru profesori și cadrele de conducere au fost modificate de Ministerul Educației.

Practic ministerul schimbă regulile de acordare a zilelor libere legale pentru cadrele didactice și cele de conducere din școli, în contextul în care vacanța propriu-zisă a profesorilor este în iulie-august.

Conform edupedu.ro, indemnizația de concediu nu se mai plătește automat, doar ca efect al depunerii cererii de concediu, „cu cel puțin 5 zile înaintea plecării în concediu”, ci doar după o cerere făcută cu 30 de zile înainte de plecarea în vacanță.

Ordinul ministrului Educației a intrat în vigoare astăzi, 13 iulie și are o serie de modificări față de metodologia de acordare a concediilor precedentă, care fusese adoptată în 2011.

O altă modificare prevede că perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învățământul preuniversitar se stabilesc de consiliul de administrație al unității de învățământ, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, astfel încât concediul de odihnă să fie efectuat integral în anul școlar respectiv, cu asigurarea personalului didactic de predare necesar pentru organizarea și desfășurarea examenelor naționale. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic din învățământul preuniversitar se înregistrează obligatoriu în programul EduSal.

În vechea metodologie era mult mai simplu: „Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.”

ALTE MODIFICĂRI LA METODOLOGIA DE ACORDARE A CONCEDIULUI

  • Personalul didactic de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din casele corpului didactic, precum și personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare beneficiază de 25 de zile lucrătoare de concediu de odihnă anual.

În vechea metodologie era: „Personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată.” (n.red. concediul de odihnă, în codul muncii, are o durată minimă de 20 de zile lucratoare).

  • Pentru funcția de inspector școlar general, director al Palatului Național al Copiilor, director în centrele atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale, perioada efectuării concediului de odihnă, întreruperea concediului de odihnă și rechemarea din concediul de odihnă se aprobă de ministrul educației.

În vechea metodologie nu exista această prevedere.

  • Ministerul Educației realizează evidența statistică a zilelor de concediu de odihnă efectuate anual de inspectorii școlari generali, de directorul Palatului Național al Copiilor și de directorii din centrele atestate de formare continuă în limbile minorităților naționale.

În vechea metodologie nu exista această prevedere.

  • Pentru funcțiile de inspector școlar general adjunct, director al casei corpului didactic, inspector școlar și director din unitățile de învățământ preuniversitar, perioada efectuării concediului de odihnă și întreruperea concediului de odihnă se aprobă de inspectorul școlar general.

În vechea metodologie nu exista această prevedere.

Zilele de concediu programate în perioada septembrie-decembrie 2021 pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare și casele corpului didactic se eșalonează, în perioada vacanțelor școlare, pe parcursul anului școlar 2021-2022.

METODOLOGIA COMPLETĂ ESTE AICI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here