Acasă Nova TV

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR în clasa pregătitoare şi clasa I, în anul şcolar 2015-2016

229

clasa pregătitoare  Ministerul Educaţiei a publicat Calendarul înscrierii în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2015-2016, aflat în stadiul de proiect.

Înscrierea în clasa pregătitoare începe din 16 februarie. Înainte de această dată unităţile de învăţământ vor face publice informaţii privind numărul de clase disponibile şi activitatea şcolară, inclusiv fotografii ale spaţiilor în care se desfăşoară aceasta.

Până pe 9 februarie 2015:

– afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar;

afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului “Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

– afișarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomatice a copiilor solicitată de părinți şi a unităților/ instituțiilor în care se realizează evaluarea

anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – avizate, din punctul de vedere al legalității, de către consilierul juridic și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ; anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare.

Între 11 – 20 februarie 2015:

– organizarea, în fiecare unitate de învățământ în care se desfășoară activitate specifică clasei pregătitoare, a unei „Zile a porților deschise”, zi în care părinții, copiii și alte persoane interesate pot vizita spațiile dedicate activităților claselor pregătitoare și pot purta discuții cu personalul unității de învățământ implicat în această activitate.

Între 9 – 20 februarie 2015:

– organizarea, în unitățile de învățământ preșcolar, a întâlnirilor pentru informarea și consilierea părinților copiilor din grădiniță care vor fi cuprinși, în anul școlar 2015 – 2016, în învățământul primar.

Între 10 februarie – 4 martie 2015:

realizarea evaluării nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor pentru care metodologia prevede această evaluare.

Între 10 februarie – 5 martie 2015:

– comunicarea rezultatului evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului, în scris, părintelui care a solicitat evaluarea.

Până pe 5 martie:

– transmiterea de către centrele județene de resurse și asistență educațională/ Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională a procesului-verbal în care este înscris rezultatul dezvoltării psihosomatice a copiilor din județ/ municipiul București, comisiei județene/ a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (comisia județeană/ a municipiului București)

Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în clasa pregătitoare

9 februarie 2015: afișarea, la sediul unității de învățământ și al inspectoratului școlar și pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de înscriere în învățământul primar.

16 februarie – 6 martie 2015: completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, a cererilor-tip de înscriere; validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic, în intervalul orar 8.00-20.00 (luni-vineri), respectiv 8.00-13.00 (sâmbăta); depunerea și validarea cererilor-tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala specială.

Prima etapă de înscriere în clasa pregătitoare

9 martie 2015: procesarea, de către comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională), a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere.

10 – 12 martie 2015: procesarea, la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, a cererilor părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere; admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază; marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

13 martie 2015: procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

13 – 14 martie 2015: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar și al unităților de învățământ a candidaților înmatriculați, a numărului de locuri rămase libere și a listei copiilor neînscriși după prima etapă.

A doua etapă de înscriere în clasa pregătitoare

16 martie 2015: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Informarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice de către comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua.

17 – 27 martie 2015: depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

30 martie – 2 aprilie 2015: procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Completarea, în aplicația informatică, a datelor din cererile – tip de înscriere pentru candidații admiși în această etapă.

3 aprilie 2015: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

7 – 10 aprilie 2015: centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ; soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului.

Calendarul înscrierii în clasa I a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 2014-2015 și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I

16 februarie – 6 martie 2015: depunerea solicitărilor de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripție, la sediul unității de învățământ respective

9 – 13 martie 2015: soluționarea de către unitățile de învățământ și, după caz, cu acordul inspectoratelor școlare județene/ Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru suplimentarea numărului de locuri/clase, a cererilor de înscriere depuse de către părinții care solicită înscrierea copiilor la școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor Metodologiei

17 – 27 martie 2015: depunerea solicitărilor de înscriere, de către părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea

30 martie – 2 aprilie 2015: soluționarea de către unitățile de învățământ, respectiv comisiile județene/ a municipiului București a cererilor de înscriere depuse de părinții care solicită înscrierea în altă școală decât școala de circumscripție, prin aplicarea prevederilor metodologiei, a procedurii specifice elaborate de către comisiile județene/ a municipiului București.

3 aprilie 2015: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here