Acasă Sibiu

Precizări pentru persoanele care revin din străinătate în ceea ce privește actele de stare civilă | Comunicat DJEP

475
special

Precizări pentru persoanele care revin din străinătate în ceea ce privește actele de stare civilă.

Luând în considerare faptul că, este o perioadă a concediilor, în care un număr considerabil de cetățeni români, aflați temporar în străinătate, revin în România, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, apreciază că este oportun a reaminti locuitorilor județului, drepturile și obligațiile pe care le au în ceea ce privește demersul pentru întocmirea actelor de stare civilă prin transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve de stare civilă eliberate de autorităţile străine acestora – întrucât actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

În primul rând, vorbim despre competența instituțională de primire a documentelor în vederea transcrierii, respectiv persoanele îndrituite cu depunerea cererii, sens în care facem următoarele precizări, astfel:

 • cererea de transcriere, se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul certificatului/extrasului şi se face în nume propriu sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată;
 • pentru minorii cu vârsta sub 14 ani, cererea de transcriere se depune personal de către unul dintre părinți sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială;
 • minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului;
 • pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi;
 • pentru cetăţenii români cu vârsta peste 18 ani care au domiciliul în străinătate, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, iar dacă nu au avut domiciliul în România, primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti;
 • în cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul;
 • în cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.
În al doilea rând, facem referire la documentele care însoțesc cererea de transcriere, la înscrisurile pe care solicitantul trebuie să le prezinte autorității române competente, și anume:
 • certificatul/extrasul de stare civilă/extrasul multilingv eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată (observație: traducerea în limba română nu este necesară în cazul extrasului multilingv, eliberat conform Convenției de la Viena);
 • fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;
 • declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;
 • declarația soților privind legea aplicabilă regimului matrimonial ales (această declarație este obligatorie în condițiile în care căsătoria s-a încheiat ulterior datei de 1 octombrie 2011);
 • declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;
 • declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal sau a persoanei îndreptățite că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.

În acest context, se impune o observație referitoare la documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga se apostilează; b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate; c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează.

Totodată, precizăm că, transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve de stare civilă se efectuează, la nivelul județului nostru, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale competent şi avizul conform al directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sibiu.

Întrucât, în practică, au existat situaţii în care s-a stabilit că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi Registrul Național pentru Evidența Persoanelor, aducem la cunoștință persoanelor interesate faptul că, în atare situații, transcrierea se va face numai după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.

Nu în ultimul rând, vom mai spune și faptul că, cetățeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la înregistrarea actului sau faptului de stare civilă la autorităţile străine, să solicite transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve de stare civilă – naștere/căsătorie/deces – la autoritățile competente române, nerespectarea acestui termen atrăgând răspunderea contravențională a persoanei în cauză, faptă care se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, începând cu data de 28 iulie 2022.  

Informații suplimentare se pot obține accesând website-ul instituției noastre www.djepsibiu.ro, în secțiunile dedicate acestei activități.

Foto: arhivă

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.