Acasă Sibiu

Consiliul Judeţean Sibiu are buget aprobat | VEZI cum se vor cheltui banii

471

Bugetul Consiliului Județean pentru anul 2016 a fost votat în unanimitate de către consilierii județeni întruniți în prima ședință ordinară din acest an, joi, 21 ianuarie 2016.

Au fost prezenți 30 din cei 32 de consilieri județeni.

Bugetul pe anul 2016 este un buget al dezvoltării, care susţine proiectele de dezvoltare economică și socială.

Președintele Consiliului Județean, Ioan Cindrea: Bugetul anului 2016 continuă să fie un buget al dezvoltării și să asigure parametrii optimi, în concordanță cu Strategia de dezvoltare socio-economică a județului, adoptată la începutul acestui mandat. Astfel, vom continua proiectele aflate în derulare, dar vom începe și noi investiții în infrastructură, cu atenție deosebită pentru drumurile județene și comunale, în sănătate, asistență socială sau cultură, la care se va adăuga și atragerea de noi fonduri europene pentru alte proiecte importante. Consilierii județeni, conducerea administrației județene și întreaga echipă a Consiliului Județean Sibiu au lucrat la acest buget pentru a ajunge la rezultatul pe care ni l-am propus încă din 2012: dezvoltarea temeinică, durabilă a tuturor zonelor și creșterea nivelului de trai al tuturor locuitorilor județului Sibiu.

Consiliul Judeţean Sibiu va avea un buget de 295,3 milioane lei, cu 7,8 % mai mare față de bugetul anului trecut.

Pentru realizarea VENITURILOR preconizate pentru 2016, în sumă de 265,1 milioane lei, principalele surse sunt:

 • Veniturile proprii, care sunt în sumă de 101,7 milioane lei, reprezentând 38,4 % din total venituri, şi se constituie din:
  • impozite, taxe, contribuţii, vărsăminte: 4,3 milioane lei;
  • cote defalcate din impozitul pe venit: 67,5 milioane lei;
  • sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului: 29,9 milioane lei.
 • Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată: 89,3 milioane lei, ce reprezintă 33,7 % din total venituri, cu următoarea structură:
  • Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului (protecţia copilului, persoane cu handicap, Programul „Lapte-corn” şi Programul „Mărul”, pentru învăţământul special – pentru cele 5 şcoli speciale şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Sibiu): 74 milioane lei
  • Sume defalcate din TVA pentru drumuri judeţene şi comunale: 7,8 milioane lei
  • Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local: 7,5 milioane lei.
 • Subvenţii de la bugetul de stat: 74 milioane lei, reprezentând 27,9 % din total venituri, astfel:
  • finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap: 56,6 milioane lei
  • finanțarea programului național de dezvoltare locală: 13,5 milioane lei
  • finanţarea investiţiilor în sănătate: 2,8 milioane lei
  • finanţarea Camerei Agricole: 0,6 milioane lei
  • finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială: 0,5 milioane lei.

EXCEDENTUL la sfârșitul anului anterior: 30,2 milioane lei.

CHELTUIELILE sunt împărţite în două secţiuni:

 1. Funcţionare – 248,7 milioane lei, ceea ce reprezintă 84 % din buget (în creştere cu 17,5 % faţă de cheltuielile realizate în 2015) din care:
  • Asistență socială: 115,8 milioane lei (46,5%)
  • Cultură: 38,6 milioane lei (15,5%)
  • Transporturi: 33,5 milioane lei (13,5%)
  • Învățământ: 33,1 milioane lei (13,4%)
  • Autorități publice – CJS: 11,9 milioane lei (4,7%)
  • Alte servicii (Salvamont, evidența populației, rezerva bugetară): 8,2 milioane lei (3,2%)
  • Sănătate: 4,4 milioane lei (1,8%)
  • Dobânzi și rate: 1,5 milioane lei (0,6%)
 1. Dezvoltare – 46,6 milioane lei, reprezentând 16 % din buget, cu 25 % mai mici, comparativ cu anul 2015 (explicație: au fost încheiate proiectele europene, inclusiv cel pentru managementul deșeurilor) din care:
  • Transporturi: 23,4 milioane lei (50,2%)
  • Sănătate: 11,8 milioane lei (25,3%)
  • Asistență socială: 6,5 milioane lei (14%)
  • Cultură: 2,2 milioane lei (4,7%)
  • Autorități publice – CJS: 0,9 milioane lei (1,9%)

 

Cele mai importante capitole de cheltuieli (funcționare + dezvoltare) din bugetul pentru anul 2016 sunt următoarele:

ASISTENȚĂ SOCIALĂ  41,4 %

Total: 122,3 milioane lei, 41,4 % din totalul bugetului pentru anul 2016.

Pe lângă finanțarea cheltuielilor de funcționare și a unor lucrări curente, cele mai importante investiții vor fi pentru modernizări și reabilitări la CITO DUMBRAVENI, CIA AGNITA și Centrul de plasament AGÂRBICIU pentru care se alocă anul acesta un total de 3,7 milioane lei

TRANSPORTURI 19,3 %

 • Bugetul alocat este de 56,9 milioane lei, ceea ce reprezintă 19,3 % din bugetul anului 2016

În continuarea programului multianual privind reabilitarea drumurilor comunale, Consiliul Judeţean Sibiu va realiza în anul 2016 aproximativ  121  km pe 21  drumuri comunale  cu o valoare  estimată de peste 8,8 milioane lei.

 1. DC5 Seica Mare-Petiş
 2. DC7+DC7A Motiş-Metiş
 3. DC22 Dupuş-Biertan
 4. DC23 DJ142E-Ernea
 5. DC24 Biertan-Copşa Mare-Valchid
 6. DC34 DJ106-Beneşti-DC35
 7. DC35 Nocrich-DJ106
 8. DC39 Nocrich-Ghijasa
 9. DC44 DJ106-Fofeldea
 10. DC60 DC59-Turnu Roşu
 11. DC68 Sibiel-Crinţ
 12. DC72 Apoldu de Jos-Sângătin
 13. DC79 Seica Mica-Şoroştin
 14. DC80 Şoroştin-lim.jud.Alba
 15. DC2 Slimnic-Pădureni
 16. DC26 Laslea-Malâncrav
 17. DC45 DJ106-Hosman
 18. DC48 Arpaşu de Jos-Cârţişoara
 19. DC54 DJ106S-Nou (DJ104G)
 20. DC81 Turnu Roşu-Mănăstirea Turnu Roşu
 21. DC82 Sibiel (DC68)-Cabana Oţetea

Printre lucrările în infrastructura de drumuri judeţene se numără continuarea modernizării a patru drumuri judeţene:

DJ 105D Săsăuş-Agnita, inclusiv poduri şi podeţe – 16 km

DJ 104 G Săcădate-Nou, inclusiv poduri şi podeţe – 18,86 km

DJ 142 B Blăjel-Bazna-Boian –lim.jud Alba, inclusiv poduri şi podeţe – 3,43 km

DJ 142 J Şeica Mare-Şeica Mică – 7,85 km

De asemenea, se vor realiza şi lucrări noi, printre care:

Pod la Bogatu Român, pe DJ 141 C

Consolidare DJ 106 E Jina-Şugag

Consolidare versant 105 D la km 150 + 300

Înlocuire traversare LEA (linie electrică aeriană) 400 Kv în zona stâlpilor nr.119-200 a DJ 142 J Şeica Mare – Şeica Mică

 

Pentru Programul anual privind lucrările de reparaţii şi întreţinere a drumurilor judeţene şi comunale, Consiliul Judeţean a alocat peste 16 milioane lei, în program fiind cuprinse 55 de drumuri judeţene și comunale:

 1. DC5 Seica Mare-Petiş
 2. DC7+DC7A Motiş-Metiş
 3. DC22 Dupuş-Biertan
 4. DC23 DJ142E-Ernea
 5. DC24 Biertan-Copşa Mare-Valchid
 6. DC34 DJ106-Beneşti-DC35
 7. DC35 Nocrich-DJ106
 8. DC39 Nocrich-Ghijasa
 9. DC44 DJ106-Fofeldea
 10. DC60 DC59-Turnu Roşu
 11. DC68 Sibiel-Crinţ
 12. DC72 Apoldu de Jos-Sângătin
 13. DC79 Seica Mica-Şoroştin
 14. DC80 Şoroştin-lim.jud.Alba
 15. DC2 Slimnic-Pădureni
 16. DC26 Laslea-Malâncrav
 17. DC45 DJ106-Hosman
 18. DC48 Arpaşu de Jos-Cârţişoara
 19. DC54 DJ106S-Nou (DJ104G)
 20. DC81 Turnu Roşu-Mănăstirea Turnu Roşu
 21. DC82 Sibiel (DC68)-Cabana Oţetea
 22. DJ106A Sibiu-Răşinari-Păltiniş-Şanta
 23. DJ106A1 Varianta Răşinari-intrare Răşinari-inters.DJ106A
 24. DJ106A2 Varianta Păltiniş-Schit-int.DJ106A (Santa)
 25. DJ106B DN1-Ocna Sb-Loamneş-Şoroştin-Ţapu-DN14B
 26. DJ106C -Sibiu-Cisnădie-Sadu
 27. DJ106D DN1-Cisnădie-Cisnădioara-Dumbrava Sibiului-Răşinari-Poplaca-Orlat-Săcel-DN1
 28. DJ106E Cristian (intersDN1)-Orlat-Sibiel-Vale-Sălişte-Galeş-Tilişca-Rod-Poiana Sibiului-Jina-lim.jud. Alba
 29. DJ106F Miercurea Sibiului (inters DN1)-lim.jud.Alba
 30. DJ106G .Poiana-Dobârca-Miercurea-Apoldu de Jos-Ludoş-Gusu-int.DJ107B
 31. DJ106J DJ106A-Gura Râului-Orlat (intersDJ106E)
 32. DJ106M G.Riului-baraj Cibin-Coada Lacului
 33. DJ106N Păltiniş-Rozdeşti-Valea Frumoasei-DN67C
 34. DJ106R Sibiu-Poplaca
 35. DJ106S DJ106-Daia-Roşia-Vurpăr
 36. DJ106T Ocna Sb-Topârcea-int.DJ106G(Ludoş)
 37. DJ107B Slimnic-Mândra-Alămor-Păuca-lim.jud.Alba
 38. DJ141 Medias-Mosna-Pelisor-Bârghiş
 39. DJ141A Seica Mare-Boarta–Mihăileni-Răvăşel-Metiş-Vecerd-DJ106
 40. DJ141B Şaroş pe Târnave-Biertan-Richiş-DJ141
 41. DJ141C inters.DJ107B-Bogatu-Broşteni-lim.jud.Alba
 42. DJ141D DJ107B-Presaca-lim.jud.Alba
 43. DJ141E DN14-(Colonia Târnava)-Târnava
 44. DJ142A Mediaş-Dârlos-Curciu-lim.jud.Mureş
 45. DJ142B Blăjel-Bazna-Boian-lim.jud.Alba
 46. DJ142C Dumbrăveni-lim.jud. Mures
 47. DJ142E Dârlos-Alma-Dumbrăveni-Hoghilag-DN14
 48. DJ142F DJ142E (Alma)-Atel-DJ141B (Richis)
 49. DJ142G Copşa Mică-Valea Viilor-Motiş-Mihăileni
 50. DJ142H Bazna-Bazna Bai
 51. DJ142J Seica Mare-Seica Mica
 52. DJ143 DJ106-Iacobeni-lim.jud.Mureş
 53. DJ143A Laslea–Rondola-Nou Săsesc-Sonde-Ruja-inters.DJ106
 54. DJ143B Sibiu-Rusciori-Mag-Amnaş-Apoldu de Jos (inters DJ106G)
 55. DJ151B int.DJ142C-lim.jud.Mureş

CULTURĂ 13,8 %

 • Secțiunea beneficiază de 40,8 milioane lei, 13,8 % din bugetul anului curent.

Biblioteca Judeţeană ASTRA:

 • Finalizarea reabilitării Cabanei Andrei Oţetea – 210.000 lei

ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL 11,2 %

 • 33,1 milioane lei, ceea ce reprezintă 11,2 % din bugetul total al judeţului.

SĂNĂTATE 5,5 %

 • 16,2 milioane lei, ceea ce reprezintă 5,5 % din buget

Investiţiile majore vizează:

 1. SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SIBIU – 7,8 milioane lei
 • Execuţie staţie de oxigen
 • Secţia ORL, reabilitarea imobilului
 • Reabilitare imobil Spital nou partea necuprinsă în proiectul cu Ministerul Sănătăţii şi Banca Mondială: secţiile Cardiologie I, Cardiologie II, Obstetrică, Ginecologie, Farmacie, Laborator, Spălătorie şi Bloc alimentar
 • Dotări
 1. SPITALUL DE PSIHIATRIE – 2 milioane lei
 • Reparaţii capitale: Psihiatrie V (refăcut instalaţii electrice, sanitare, încălzire, reparaţii uşi, refacere tencuială, zugrăveli, montat covor PVC)
 • Proiectare şi execuţie etajare şi mansardare Psihiatrie I
 • Reparaţii capitale Pavilion central
 • Reparaţii capitale Magazie materiale
 • Reparaţii capitale Pavilion Psihiatrie VI
 • Proiect pentru evaluare a riscului de incendiu
 • Dotări
 1. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE – 1, 5 milioane lei

Achiziții de bunuri și alte cheltuieli de investiții:

 • Reabilitare Pavilion I – recompartimentare saloane, reabilitare instalaţie electrică, canalizare, alimentare cu apă caldă şi apă rece, înlocuire geamuri, reabilitare acoperiş şi aer condiţionat

Alte investiţii la instituţiile aflate în subordine:

Serviciul Public SALVAMONT:

 • Sediu nou – 500.000 lei

Serviciul Public SALA TRANSILVANIA:

 • Execuţie termoprotecţie structură metalică plafon sală – 219.00 lei
 • Reparaţie capitală suprafaţă de joc – 181.000 lei
Banner EximTur

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here