Acasă Revista Presei

ATENŢIE firmele sub 21 de angajaţi trebuie să negocieze Contractul Colectiv de Muncă

459
contractul colectiv de muncă

Odată cu intrarea în vigoare a noilor măsuri fiscale, adoptate de guvernul PSD+ALDE, apare obligativitatea firmelor cu mai puţini de 21 angajaţi să negocieze contractul colectiv de muncă (CCM).

Măsura a devenit obligatorie odată cu apariţia OUG 82/2017 ce reglementează Contractul Colectiv de Muncă.

Conform adevarul.ro în cazul companiilor care au mai puţin de 21 de angajaţi şi nu au fost desemnaţi reprezentanţi ai salariaţilor, partea îndreptăţită să participe la negociere, din partea angajaţilor, este reprezentată de toţi salariaţii.
În termen de 5 zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere, angajatorul are obligaţia să convoace toate părţile îndreptăţite în vederea negocierii CCM.

Paşii de urmat pentru negocierea CCM în cazul societăţilor care au sub 21 de salariaţi ar fi:
– sesizare din partea salariaţilor (opţional),
– convocare transmisă de angajator,
– realizarea unui proces-verbal în care se va consemna modul în care se va face reglarea impactului transferului contribuţiilor de la angajator la angajat (mărirea salariului brut astfel încât să fie menţinut constant salariul net, acordarea de bonusuri de compensare, etc.)

IMPORTANT! Dacă angajatorii nu iniţiază negocierea, inspectorii de muncă au dreptul să dispună măsuri în vederea remedierii într-un timp determinat a neconformităţilor constatate. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei (a se vedea art.19 lit.i) şi art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii).

Conţinutul dosarului care va fi depus la Institutul Teritorial de Muncă (ITM):

– CCM, redactat în atâtea exemplare câte părţi sunt + 1 exemplar pentru ITM;
– Dovada convocării părţilor îndreptăţite să participe la negociere;
– Împuternicire scrisă pentru reprezentanţii desemnaţi pentru a negocia şi semna Contractul Colectiv de Muncă ;
– Dovezi de reprezentativitate pentru părţi (pentru sindicat – dovada dobândirii personalităţii juridice şi a reprezentativităţii; pentru reprezentanţii salariaţilor – proces-verbal de alegere, listă semnături);
– Procesele-verbale ale negocierilor, redactate în atâtea exemplare câte părţi sunt + 1 exemplar pentru ITM (Atenţie: Este important să fie ataşat procesul-verbal care prevede modul în care se va aplica măsura impusă de lege privind transferul CAS şi CASS de la angajator la salariat).

Citeste mai mult pe adevarul.ro

Banner EximTur

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here