Acasă Sibiu

ISU Sibiu caută pompieri | VEZI condițiile

1438

Tinerii sibieni interesați de o carieră în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență se pot înscrie pentru sesiunea de admitere 2017 în unitățile de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naţionale – arma “Pompieri”.

Specialiștii în domeniul resurselor umane din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “ Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu au demarat activitatea de recrutare a celor care doresc să urmeze meseria de salvator, până în acest moment fiind recrutați opt candidați. Numărul de locuri alocate pompierilor salvatori pentru această sesiune este de 260, 35 dintre acestea în cadrul Facultății de pompieri și 225 la Școala de Subofițeri pompieri.

În vederea desfășurarea selecției, se vor respecta următoarele termene:
– pentru Facultatea de pompieri din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru I. Cuza” și alte instituţii de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, înscrierile se vor face până la data de 26 mai 2017;
– pentru Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești și alte școli postliceale din cadrul Ministerul Afacerilor Interne, înscrierile se vor face până la data de 21 iulie 2017;
Date suplimentare privind tematica și bibliografia precum și perioadele de concurs, se pot afla accesând site-ul inspectoratului www.isusibiu.ro, sau direct la sediul inspectoratului, str. Vasile Cîrlova, nr.16-22, municipiul Sibiu.

Numărul de locuri alocate IGSU

Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti -– 35 locuri (un loc pentru romi) – durata studiilor 4 ani;
Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti – subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – 200 de locuri (2 locuri pentru romi) – maistru militar auto – 25 de locuri – durata studiilor 2 ani.

Condiţii ce trebuie îndeplinite:

– cetăţenie română şi domiciliul în România;
– cunoşterea limbii române scris şi vorbit;
– capacitate deplină de exerciţiu;
– declarat ,,apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne;
– vârsta între 18 şi 27 de ani împliniţi sau să împliniți în cursul anului în care se participă la concurs;
– absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că s-a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
– comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– fără antecedente penale sau fără a fi în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– fără să fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
– nu s-au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
– s-a obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
– fără să fi fost exmatriculat, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
– înălţimea de minimum 1,70 m. bărbaţii şi 1,65 m. femeile;

Foto: ISU Sibiu

Banner EximTur