Acasă Sibiu

Armata face recrutări | La Sibiu sunt 1 656 posturi

849

Ministerul Apărării Naţionale recrutează candidaţi pentru ocuparea a 1656 de posturi de soldat şi gradat profesionist, seria a II de instruire 2017.

Candidaţii care doresc să urmeze profesia de soldat/gradat profesionist nu susţin concurs de admitere sub forma unor examene scrise (de cunoştinţe), dar vor fi ierarhizaţi pe baza punctajului obţinut de fiecare în parte, în funcţie de performanţele înregistrate la probele de selecţie, de nivelul studiilor absolvite şi de rezultatele obţinute, precum şi de opţiunile proprii.

Pentru formarea soldaţilor/ gradaţilor profesionişti prin absolvirea unui program de instruire, candidaţii trebuie să aibă vârsta între 18 ani, împliniţi până la data începerii programului de instruire, şi cel mult 50 de ani, împliniţi până la data încheierii primului contract de angajare. De asemenea, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data începerii programului de instruire.

Biroul informare recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Sibiu aduce în atenţia cetăţenilor din judeţul Sibiu, faptul că se pot prezenta la sediul din Calea Dumbrăvii nr. 28-34, pentru consiliere şi întocmirea dosarelor de candidaţi.

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidat este 30.06.2017. Informații suplimentare se mai pot obține şi telefonic la nr. 026 924 4712.

Banner EximTur