Acasă Nova TV

COMUNICAT ANI | Ioan Rusu, fost Director General Transgaz, conflict de interese administrativ şi penal

1568

Conform unui comunicat al Agenţiei Naţionale de Integritate, s-a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă şi indicii privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese de către Ioan Rusu.

,,Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și indicii privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflict de interese de către RUSU IOAN, în prezent director în cadrul Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș, întrucât, în perioada exercitării funcţiei de director general al societății menţionate, a semnat mai multe acte având interese personale de natură patrimonială care i-au influenţat îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi reveneau.

Astfel, în perioada exercitării funcției de director general, RUSU IOAN a semnat Hotărârile Consiliului de Administrație al „Transgaz” S.A. Mediaș din data de 19 iulie 2012 și 02 aprilie 2013, privind aprobarea sponsorizării activității Clubului Sportiv „Gaz Metan” Mediaș. În cadrul clubului sportiv persoana evaluată deţine funcția de membru în Consiliul Director iar ginerele său deţine funcţia de antrenor secund de baschet. De asemenea, RUSU IOAN a semnat la aceleaşi date și contractele de sponsorizare, în valoare totală de 4.200.000 lei, încheiate de „Transgaz” S.A. Mediaș în calitate de sponsor cu clubul sportiv.

Prin semnarea actelor în baza cărora a fost sponsorizat clubul sportiv, ginerele persoanei evaluate a încasat de la asociația sportivă, în perioada 2011-2015, venituri în sumă totală de 102.806 Lei.

De asemenea, în perioada exercitării funcției de director general al „Transgaz”, RUSU IOAN a participat la luarea unor decizii în cadrul procedurii de atribuire a unui contract de achiziție publică în beneficiul societății S.C. BAT Mediaș S.A. (în condițiile în care RUSU IOAN și acționarul majoritar al acestei societăți comerciale s-au aflat în raporturi de muncă în ultimii 5 ani). În baza contractului încheiat, S.C. BAT MEDIAȘ S.A.a încasat de la S.N. Transport Gaze Naturale „Transgaz” S.A. Mediaș suma de 994.690,86 Lei fără TVA.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, legislația privind conflictul de interese atât în materie administrativă în raport cu dispozițiile art. 70 și 71 din Legea nr. 161/2003 cât și în materie penală, în raport cu dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către RUSU IOAN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. RUSU IOAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare” se arată în comunicatul ANI.

Sursa: Agenţia Naţională de Integritate

Banner EximTur