Acasă Nova TV

ROMGAZ cumpără asigurări pentru membrii Consiliului de Administrație și directorii executivi

322

Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ organizeaza, in luna iunie 2015, o licitatie pentru achizitia de servicii de asigurare de tip D&O (Directors & Officers) pentru membrii Consiliului de Administratie si directorii executivi din cadrul companiei.

Durata acordului-cadru este de 2 ani incepand de la data atribuirii contractului, iar valoarea estimata a acestuia este de 190.000 euro.
„Pe parcursul acordului-cadru se vor incheia 2 contracte subsecvente, respectiv anual cate un contract subsecvent. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 95.000 euro”, se mentioneaza in anuntul publicat de companie pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Prima de asigurare se achita in lei, la cursul de schimb RON/EUR comunicat de BNR si valabil la data efectuarii platii. Prima de asigurare se va achita in patru rate trimestriale. Numarul si cuantumul ratelor de prima sunt cele inscrise in polita de asigurare, conform Caietului de Sarcini.

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 8 iunie 2015, ora 15:00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 9 iunie, ora 10:00, urmand ca ofertele sa fie deschise in aceeasi zi, la ora 12:00, la sediul SNGN Romgaz SA Medias, judetul Sibiu.

Potrivit Caietului de Sarcini, polita de asigurare trebuie sa acopere raspunderea civila a persoanelor asigurate, pentru daunele/prejudiciile cauzate din culpa tertilor (ex: angajati; parteneri de afaceri; autoritati; actionari; compania etc.) cu prilejul sau in legatura cu exercitarea functiei/atributiilor manageriale.

Polita va acoperi si raspunderea profesionala a directorului general fata de companie. Prin raspundere profesionala se va intelege raspunderea angajata de directorul general in baza contractului de mandat.

Polita va avansa costurile si cheltuielile de aparare (inclusiv onorarii avocati) rezultate din investigarea si apararea unei cereri de despagubire indreptate impotriva asiguratilor.

Polita va acoperi si orice costuri sau cheltuieli de judecata pronuntate impotriva unui asigurat in favoarea unui reclamant (ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau a altei sentinte definitive).

Daunele se platesc de asigurator reclamatului in numele asiguratului/asiguratilor responsabili de producerea prejudiciului.

„Asiguratorul va plati catre sau in numele companiei orice pierdere financiara provenind dintr-o solicitare de despagubiri impotriva companiei decurgand din/in legatura cu tranzactionarea titlurilor de valoare si formulata pentru prima data in perioada de asigurare sau perioada extinsa de avizare a daunei”, se precizeaza in Caietul de Sarcini.

Acoperirea va cuprinde inclusiv „Practici privind angajatii” (Employment Practice Liability) pentru cererile indreptate impotriva persoanelor asigurate.

Polita va acoperi si urmatoarele costuri sau cheltuieli:

  • Costuri de urgenta, cu o sub limita de 500.000 euro (daca acordul in scris al asiguratorului nu poate fi obtinut in mod rezonabil inainte sa apara costuri cu apararea in cadrul oricarei cereri de despagubire, asiguratorul va aproba retroactiv respectivele costuri cu apararea);
  • Costuri de limitare a pierderilor: 1.000.000 euro; 
  • Costuri de refacere a imaginii: 500.000 euro.

Polita mai are si acoperiri aditionale, respectiv: Cheltuieli de aparare privind poluarea – 500.000 euro; Amenzi si penalitati civile – 100.000 euro.

sursa 1asig.ro

Banner EximTur